2008.08.09. Chomutov-Krupá-Kolesovice-Luzna-Stochov-Chomutov
Click to enlarge
Chomutov
Click to enlarge
Jirkov
Click to enlarge
Jirkov
Click to enlarge
Krupá
Click to enlarge
Krupá
Click to enlarge
Krupá
Click to enlarge
Krupá
Click to enlarge
Kolešovice
Click to enlarge
Kolešovice
Click to enlarge
Kolešovice
Click to enlarge
M131.1238
Click to enlarge
M131.1238
Click to enlarge
M131.1238
Click to enlarge
Kněževes
Click to enlarge
Kněževes